Mỹ nghệ đồng việt

Mân rồng phượng 35

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Mâm bồng 35 - Đồng vàng đúc.
Sơn phủ vàng bóng - chống oxy hóa
Kích thước đường kính 36cm.
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 
- Tên sản phẩm:  Mâm rồng phượng
- Chất liệu: Đồng vàng
- Kích thước: Đường kính 36cm 
- Hoa văn : Rồng phượng
- Mầu sắc: Vàng bóng 
- Bảo hành : Bảo hành xuống mầu, ám ố với thời gian 60 tháng
Tags: Mâm bồng Đồ thờ bằng Đồng Đồ thờ truyên thống Bộ đồ thờ tam sự Bộ đồ thờ Ngũ sự
Mâm bồng 35 - Đồng vàng đúc.
Sơn phủ vàng bóng - chống oxy hóa
Kích thước đường kính 36cm.
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 

Quản lý bình luận