Mỹ nghệ đồng việt

Ống căm hương 36

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Ống cắm hương 36 - Đồng vàng bóng
Vàng bóng 
Kích thước Cao 36cm.
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 
- Tên sản phẩm: Ống cắm hương 36
- Chất liệu: Đồng vàng
- Kích thước: cao 36cm 
- Hoa văn :
- Mầu sắc: Vàng bóng
- Bảo hành : Bảo hành xuống mầu, ám ố với thời gian 60 tháng

Tags: Ống cắm hương Đồ thờ bằng Đồng Đồ thờ truyên thống Bộ đồ thờ tam sự Bộ đồ thờ Ngũ sự
Ống cắm hương 36 - Đồng vàng bóng
Vàng bóng 
Kích thước Cao 36cm.
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 

Quản lý bình luận