Mỹ nghệ đồng việt

Đèn dứa số 5 - Đồng hun

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Đèn dứa số 5 - Đồng vàng đúc.
Đồng hun giả cổ 
Kích thước Cao 58cm.
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 

- Tên sản phẩm:  Đèn dứa số 5
- Chất liệu: Đồng vàng
- Kích thước: cao 58cm 
- Hoa văn :
- Mầu sắc: Hun giả cổ
- Bảo hành : Bảo hành xuống mầu, ám ố với thời gian 60 tháng
Tags: Đèn dứa số 5 Đồ thờ bằng Đồng Đồ thờ truyền thống Bộ đồ thờ tam sự Bộ đồ thờ Ngũ sự
Đèn dứa số 5 - Đồng vàng đúc.
Đồng hun giả cổ 
Kích thước Cao 58cm.
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 

Quản lý bình luận