Mỹ nghệ đồng việt

Đèn rồng phượng số 3 - Đồng hun

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Đèn rồng phượng số 3 - Đồng vàng đúc.
Đồng hun giả cổ 
Kích thước Cao 43cm.
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 
- Tên sản phẩm:  Đèn rồng phượng số 3
- Chất liệu: Đồng vàng
- Kích thước: cao 43cm 
- Hoa văn : Rồng - Phượng
- Mầu sắc: Hun giả cổ
- Bảo hành : Bảo hành xuống mầu, ám ố với thời gian 60 tháng
Tags: Đèn điện thờ Đèn rồng phượng số 5 Đèn thờ bằng đồng Đỉnh thờ bằng đồng
Đèn rồng phượng số 3 - Đồng vàng đúc.
Đồng hun giả cổ 
Kích thước Cao 43cm.
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 

Quản lý bình luận