Mỹ nghệ đồng việt

Bộ đài thờ 11 - Vàng bóng

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bộ đài thờ 11 - Vàng bóng
Sơn phủ vàng bóng - chống oxy hóa 
Kích thước 
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 
- Tên sản phẩm:  Bộ đài 11
- Chất liệu: Đồng vàng
- Kích thước: 
- Hoa văn :
- Mầu sắc:   Phôi đồng vàng được sơn phủ vàng bóng chống oxy hóa
- Bảo hành : Bảo hành xuống mầu, ám ố với thời gian 60 tháng
Tags: Bộ đài thờ Đồ thờ bằng Đồng Đồ thờ truyền thống Bộ đồ thờ tam sự Bộ đồ thờ Ngũ sự
Bộ đài thờ 11 - Vàng bóng
Sơn phủ vàng bóng - chống oxy hóa 
Kích thước 
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 

Quản lý bình luận