Mỹ nghệ đồng việt

Bộ đồ thờ tam sự rồng 55 - Tam sự Đỉnh nến Đồng hun

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bộ tam sự Đỉnh hạc 55 - Đồng hun
Đỉnh hoa văn Rồng - Phượng, Nến hoa văn Tứ linh 
Kích thước 55cm - Phù hợp với bàn thờ gia tiên khoảng 1m40 đến 1m70 
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 

- Tên sản phẩm:  Bộ đồ thờ bằng đồng Tam sự rồng hun giả cổ 55 
- Chất liệu: Đồng vàng
- Kích thước: cao 54cm 
- Trọng Lượng: Bộ đồ Đồng tam sự cao 54 cm này gần 20 kg
- Hoa văn : Mẫu hoa văn "Song long chầu Nguyệt"
- Mầu sắc: Đồng hun giả cổ
- Bảo hành : Bảo hành xuống mầu, ám ố với thời gian 60 tháng
Bộ đỉnh đồng tam sự đỉnh hạc này phù hợp với ban thờ dài từ 1m40 đến 1m70
Tags: Đồ thờ bằng đồng Đồ thờ truyên thống Bộ đồ thờ tam sự Bộ đồ thờ Ngũ sự
Bộ tam sự Đỉnh hạc 55 - Đồng hun
Đỉnh hoa văn Rồng - Phượng, Nến hoa văn Tứ linh 
Kích thước 55cm - Phù hợp với bàn thờ gia tiên khoảng 1m40 đến 1m70 
Bảo hành 60 tháng ố mầu, xuống mầu với sản phẩm 

Quản lý bình luận